หลังจากกระแสของ Single Gateway เงียบลงไป เพาะโดนกระแสคัดค้านจากชาวเน็ตและทำให้ต้องมีการพิจารณาบางประเด็นที่ดูคลุมเครือเกินไป (อ่านรายละเอียดเรื่อง Single Gateway) แต่ล่าดูเหมือนว่า พ.ร.บ. คอมฯ ใหม่ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกำลังจะทำการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 นั้นมีหลายมาตราที่ส่อถึงการกระทำแบบเดียวกับระบบ Single Gateway โดยสามารถอ่านข้อมูลที่เข้ารหัส SSL ได้, มีสิทธิ์เด็ดขาดในการสั่งลบและบล็อคข้อมูลโดยไม่ต้องรอคำสั่งสาร ทำให้ตอนนี้เกิดแคมเปญ change.org ล่ารายชื่อคัดค้าน single gateway โดยเครือข่ายพลเมืองเน็ต ให้ไปร่วมลงชื่อคัดค้านกันแล้ว

ประเด็นหลักๆ ของร่าง พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับนี้มีหลายข้อที่มีเนื้อหาคลุมเครือ รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของใครก็ได้เพราะสามารถดูข้อมูลที่มีการเข้ารหัส SSL, สามารถเลือกลบหรือบล็อคเวบหรือเนื้อหาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล รวมถึงเปิดช่องให้สามารถปิดเวบไซต์ใดๆ ก็ได้แม่ไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งนั่นเป็นส่วนที่เครือข่ายพลเมืองเน็ตกังวล

โดยตอนนี้แคมเปญใน change.org ได้มีผู้ไปร่วมลงชื่อคัดค้านแล้วกว่า 200,000 ราย โดยนายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต จะนำรายชื่อทั้งหมดไปยื่นต่อ สนช. โดยหวังว่าจะสามารถรวบรวมได้ 300,000 รายชื่อ และหวังว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของ สนช. ในการพิจารณาร่างในวันที่ 16 ธันวาคมนี้

 

source : matichon