fbpx
News

แถลงการณ์สรุปผลจาก 3 ฝ่าย สคบ., Huawei และกลุ่มผู้ใช้ ประเด็นปัญหากรณี Mate 9 และ P10

หลังจากก่อนหน้านี้ทาง Huawei, สคบ., ตัวแทน และผู้ร้องเรียน ได้เข้าร่วมทดสอบ กรณีปัญหาหน่วยความจำของมือถือตระกูล Mate 9 และ P10 จนได้ผลออกว่า เครื่องที่ทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ UFS 2.1 ของ JDEC อย่างที่ทราบกันแล้ว และทาง สคบ. ก็มีแถลงการณ์สรุปออกมา วันนี้ทาง Huawei ประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการณ์ ส่วนของตัวเองเพื่อสรุปประเด็นปัญหา, ผลการทดสอบ และการดำเนินการหลังจากนี้ ให้เราได้รับทราบกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แถลงการณ์จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


แถลงการณ์จาก Huawei ประเทศไทย

huawei-message

สรุปประเด็นที่หัวเว่ยชี้แจงแก่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นเกี่ยวกับ Mate9 Series และ P10 Series

   

หัวเว่ยเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ในประเด็นที่มีผู้บริโภคร้องเรียนว่าหัวเว่ยจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Huawei Mate9 Series และ Huawei P10 Series ไม่ตรงสเป็คของหน่วยความจำ ตามที่โฆษณาไว้ และได้มีการทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้าผู้ร้องเรียนเข้าร่วม

ในการประชุมดังกล่าว ตัวแทนจาก หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว ดังนี้

 1. มาตรฐาน UFS 2.1 หรือ UFS 2.0 ไม่ได้เป็นชื่อของฮาร์ดแวร์แต่เป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟส โดยที่สมาพันธ์ร่วมด้านวิศวกรรมชิ้นส่วนอิเลคตรอน (JEDEC) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานดังกล่าว
 2. มาตรฐานของทั้ง UFS 2.1 (JEDEC Standard No.220C) และ UFS 2.0 (JEDEC Standard No.220B) มีการกำหนดอัตราความเร็วที่เท่ากัน โดยความเร็วในเชิงทฤษฎีของมาตรฐาน UFS 2.1 จะอยู่ระหว่าง 2496 Mbps – 5830.4 Mbps (249.6 MB/s – 583.04 MB/s)
 3. ความแตกต่างระหว่าง UFS 2.1 และ UFS 2.0 คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของ UFS 2.1 ที่ไม่มีใน UFS 2.0 อาทิ ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Cryptographic operation support), ฟังก์ชันเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่อง (Device Health Descriptor) เป็นต้น
 4. หัวเว่ยชี้แจงว่า หัวเว่ยฯระบุข้อความ UFS 2.1 ในเว็บไซต์ของหัวเว่ย และเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หัวเว่ยจึงนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ชั่วคราว ซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้ว หัวเว่ยได้นำข้อมูลดังกล่าวกลับขึ้นมาบนเว็บไซต์ และยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei Mate9 Series ทุกเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน UFS 2.1
 5. หัวเว่ยชี้แจงว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei P10 Series ที่จำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมดในตอนนี้ ใช้หน่วยความจำประเภท UFS หากหัวเว่ยจะจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าวที่ใช้หน่วยความจำประเภทอื่นหัวเว่ยจะแจ้งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ตามหัวเว่ยไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทหน่วยความจำที่ใช้ใน Huawei P10 Series ในประเทศไทย

หลังจากชี้แจงข้อมูลในเบื้องต้น หัวเว่ยได้ทำการทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei Mate9 Series ต่อหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงลูกค้าผู้ร้องเรียน

โดยให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Huawei Mate9 มาจำนวน 7 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง และในรุ่น Huawei Mate9 Pro มาจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง โดยได้ทำการทดสอบใน 2 ส่วน คือ การทดสอบเกี่ยวกับ RAM LPDDR4 และการทดสอบเกี่ยวกับ ROM มาตรฐาน UFS 2.1 โดยการทดสอบเครื่อง Huawei Mate9 Series ของลูกค้าผู้ร้องเรียนทุกเครื่องผ่านเกณฑ์ความเร็วมาตรฐานทั้งหมดและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของ UFS 2.1

หลังเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลและการทดสอบหัวเว่ยได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการและลูกค้าผู้ร้องเรียน ซึ่งทุกฝ่ายในที่ประชุมไม่มีข้อติดขัดในประเด็น LPDDR4 และมาตรฐาน UFS 2.1 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แนะนำทางบริษัทฯให้พิจารณาเรื่องแผนด้านลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ Huawei Mate9 Series ให้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบอีกครั้ง

โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีการแจ้งผลการตัดสินให้บริษัทฯทราบต่อไป


จดหมายเปิดผนึกจากกลุ่มผู้ใช้งาน

ครบถ้วนกระบวนความทั้งสามฝ่ายตามนี้ครับ ประเด็นเรื่องความเร็วไม่เท่ากันน่าจะถูกปัดตกไปแล้ว คงเหลือแต่ประเด็นเรื่องการโฆษณาเกินจริง ซึ่งหลังจากนี้ต้องดูว่าเมื่อ Huawei ส่งเอกสารการโฆษณาของ Huawei Mate 9 ให้กับ สคบ. แล้วทาง สคบ. จะตัดสินผลออกมาเป็นอย่างไร

30 Comments

 1. Somemany Post on May 3, 2017 at 6:20 pm

  #975514

  หน้าด้าน

 2. GyMfukU Post on May 3, 2017 at 6:33 pm

  #975515

  หมดคำจะพิมพ์ เข็ดกันไหมพี่น้อง ไม่เข็ดก็ซื้อใช้กันต่อไปคนไทยลืมง่าย 55

 3. nuttkp Post on May 3, 2017 at 6:40 pm

  #975516

  จากผู้เสียหายจริงนะคับ คือบริษัทไม่มีความจริงใจกับลูกค้าแบบนี้ เลิกคบครับ เครื่องแรกและเครื่องเดียวพอ Byeeeeeeee

 4. nuttkp Post on May 3, 2017 at 6:41 pm

  #975517

  เครื่องแรกและเครื่องเดียวพอสำหรับมือถือแบรนด์นี้

 5. jokercommand Post on May 3, 2017 at 6:51 pm

  #975518

  คิดอยุว่าจะสอย mediapad m3 อีกเครื่อง เจอแบบนี้ เบรกหัวทิ่มเลยครับ แหม่

 6. peay2k Post on May 3, 2017 at 7:34 pm

  #975520

  ไม่แมนเหมือนพี่ซัมเลย ถ้าเป็นพี่ซัมคงได้เปลี่บนเครื่องหรือคืนเงินไปแล้ว แต่พี่หัวนี่หัวแข็งจริงๆยอมครับยอม

 7. Facebook Profile photo

  Nana Zeed Post on May 3, 2017 at 8:07 pm

  #975521

  "3.ความแตกต่างระหว่าง UFS 2.1 และ UFS 2.0 คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของ UFS 2.1 ที่ไม่มีใน UFS 2.0 อาทิ ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย (Cryptographic operation support), ฟังก์ชันเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่อง (Device Health Descriptor) เป็นต้น"

  สงสัยอะครับ ทำไม ณ ตอนนั้นถึงไม่ประท้วงให้ ทดสอบ เรื่อง ความปลอดภัย หรือว่าไรพวกนี้ อะคับ จะได้เป็นการยืนยันว่า ใช UFS 2.1 จิง ทำไมใช้ เรื่องความเร็วซึ่ง 2.1 กับ 2.0 มันเท่ากัน (จะแยกออกได้อย่างไร)

  • Facebook Profile photo

   Rak Binn Post on May 3, 2017 at 10:34 pm

   #975528

   ผมคิดถึงประเด็นนี่เหมือนกันเลยครับ ทำไมหัวเว่ยไม่ตรวจสอบข้อแตกต่างตรงนี้

  • Facebook Profile photo

   bytebird Post on May 4, 2017 at 8:01 am

   #975541

   เกือบทุกคนมโนไปว่า UFS2.1 เร็วกว่า UFS2.0 ทุกคนตั้งธงไปแล้วแบบนั้น จนตอนหลังถึงจะมาทราบกันว่าข้อแตกต่างมันไม่ใช่ความเร็ว แต่เป็นเรื่องการเข้ารหัสข้อมูล
   แต่ก็โวยวายไปแล้วไงครับ ก็เลยตามเลย ด่าบริษัทเค้ายับไปแล้วแถมด่าเรื่องความเร็ว ไม่ได้ด่าเรื่องการเข้ารหัสแต่อย่างใด

 8. Facebook Profile photo

  Ping-suke Post on May 3, 2017 at 9:11 pm

  #975522

  เครื่องแรกเครื่องเดียวพอ Performance ดีมากแต่ความซื่อสัตย์ไม่มี ตุกติกตั้งแต่ไดมอนด์เซอร์วิส #เบะปากเบอร์แรงจนโบทอกซ์ย้อย

 9. tancub Post on May 3, 2017 at 9:25 pm

  #975523

  แล้ว P10 ละ มีใครได้เครื่องสอดไส้ไหม?

 10. pumpat0602 Post on May 3, 2017 at 10:41 pm

  #975529

  จากที่อ่านมาจากหลายๆที่ ก็เห็นแต่ข้อมูลเดียวกันที่มีหลักฐานอย่างชัดเจน(jedec)ว่า 2.0 กับ 2.1 นั้นไม่ได้ต่างกันที่ความเร็ว แต่ก็ยังเห็นมีหลายๆท่านยังว่า มันเร็วต่างกัน(เอาความเร็วเป็นตัวชี้วัด) เลยอยากทราบว่ามีแหล่งที่มามั้ยครับ จะได้เป็นข้อมูลครับ

  • Facebook Profile photo

   Nana Zeed Post on May 4, 2017 at 9:18 am

   #975547

   เห็นมีคนอธิบายไว้ใน พันทิพ นะคับ เรื่องเอาเอกสารมาศึกษาและดู เลข rom ไปเทียบกับ spec ของผู้ให้บริการ

 11. guyokung Post on May 3, 2017 at 10:50 pm

  #975530

  ห่วยเว้ยย ด้านหน้าสุดๆ แค่เปิดเครื่องแสดงให้เห็นว่าเป็นชิพที่ใช้มาตรฐาน 2.1 ก็จบแล้ว

 12. lumos10 Post on May 3, 2017 at 11:09 pm

  #975531

  โคตรดูถูกลูกค้าเลย…

 13. Ruscal Post on May 3, 2017 at 11:21 pm

  #975533

  ตามสบายนะ แต่ขอแบนยี่ห้อนี้เลยละกัน เอาจริงๆ ผมว่าจะสอยmate9 ชาร์จไว แบตอึด เข้ากับสายเล่นเกม ดูหนังฟังเพลง อย่างผมเลย

  Mate9 อาจจะพอแถได้ว่า2.0ไม่ต่างกับ2.1

  แต่ผมไม่ชอบใจตรงp10 จ่ายเท่ากันแต่ได้ของด้อยคุณภาพกว่า เป็นผมก็คิดหนักนะ การใช้งานจริงอาจไม่ส่งผลมาก แต่มันเสียความรู้สึก จ่ายเท่ากันแต่ได้ของคนละอย่างเงี้ย มันส่อถึงแนวทางของค่ายเลย เหมือนๆจะขายท่าเดียวไม่แคร์ลูกค้า

  • Facebook Profile photo

   Nana Zeed Post on May 4, 2017 at 9:21 am

   #975548

   คือเค้าทำให้พวกเราคิดไปเองว่า P10 ออกหลัง mate9 ต้องได้ของที่ดีกว่า ซึ่งมันเป็นหลุมพรางทางจิตใจ ส่วนP10 เค้าไม่เคย ประกาศออกไปชัดเลย เลยแถ เอาตัวรอดได้นะครับ

   สำหรับผมมองว่า ถ้า P10 ได้ UFS ยังพอทำใจ แต่ถ้าเกิดเจอ emmc นี่แทบเอาขว้างทิ้ง

 14. alarmarm Post on May 4, 2017 at 1:07 am

  #975534

  ประเด็น คือ บอกว่าเป็น 2.1 ถ้าไม่ใช่ 2.1 แต่เป็น 2.0 ก็หลอกหลวงผู้บริโภคแล้ว

  ไม่จำเป็นต้องมาเทส Speed อะไรกัน ทำไม

 15. iristoh Post on May 4, 2017 at 1:25 am

  #975535

  ตลกคือเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องที่หัวเหว่ยเอามาเอง
  ไม่เคยเห็นการทดสอบเพื่อคุ้มครองสิทธิอะไรที่มัน… ได้ขนาดนี้

  • manatnas Post on May 4, 2017 at 8:02 am

   #975542

   อ่านตามแถลงการณ์ของ สคบ. เครื่องที่สุ่มมาทดสอบเป็นเครื่องที่ผู้บริโภคนำมาเองนะครับ ไม่ใช่เครื่องที่หัวเหว่ยนำมา

  • moochachi Post on May 4, 2017 at 9:37 am

   #975549

   เครื่องคนอื่นครับ เขาบอกสุ่มมาจากเครื่องผู้ร้องเรียน
   "โดยให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนเลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น Huawei Mate9 มาจำนวน 7 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง และในรุ่น Huawei Mate9 Pro มาจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง"

 16. gondolaz Post on May 4, 2017 at 7:16 am

  #975538

  จริงๆ ควรเปิดเครื่องดูด้วยนะ

 17. ps000000 Post on May 4, 2017 at 7:55 am

  #975540

  เอาละ อยู่ที่คนไทยแล้วว่าจะซื้อไหม

 18. Facebook Profile photo

  bytebird Post on May 4, 2017 at 8:03 am

  #975543

  จะทดสอบความเร็วกันทำไม ในเมื่อ 2.0 หรือ 2.1 มันก็เร็วเท่ากันตามมาตรฐาน JEDEC
  แกะเครื่องดูชิพเลยดีกว่าว่า Mate 9 เครื่องไหนได้ 2.0 บ้างจะได้ชดเชยลูกค้าที่ซื้อไปแล้วยังไงดีกว่า

 19. maaxx2000 Post on May 4, 2017 at 9:10 am

  #975546

  สรุป ไม่มีอะไรในก่อไผ่ มีแต่หน่อไม้เก่าๆๆ

 20. OmniZ Post on May 4, 2017 at 10:20 am

  #975551

  แล้วเขาจะทำ UFS 2.1 มาทำไมถ้ามันเหมือนกันกับ 2.0

 21. psd Post on May 4, 2017 at 10:50 am

  #975552

  แค่ทดสอบเหรอ ตรูนึกว่าจะเปิดเครื่องดูใส้ในด้วย….?

 22. bntrnc Post on May 5, 2017 at 11:20 am

  #975605

  ผิดนี่ "2496 Mbps – 5830.4 Mbps (249.6 MB/s – 583.04 MB/s)" ผิดๆๆๆ

  5830.4 Mbps เท่ากับ 728.8 MBps อันนี้ไม่ทราบว่ามาจาก Huawei หรือ Droidsans ล่ะเนี่ย

  • laruku Post on May 6, 2017 at 12:40 am

   #975636

   จาก email ของ Huawei ครับ

 23. forgetme.not Post on May 11, 2017 at 1:46 am

  #975723

  หน้าด้าน ดูถูกผู้ใช้สุดๆ ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อนะว่าจะใช้(ซื้อ)ต่อไปมั้ย สคบ.นี่ก็เห็บหมา ไร้ค่าไร้ประโยชน์ กินภาษีประชาชนไปวันๆ ปกป้องอะไรผู้ใช้ไม่ได้เลย น่าจะหายไปจากโลกซะ

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save