ทูตสหรัฐอเมริกา และ EU ออกโรงเตือนรัฐบาลมาเลเซีย อาจเกิดผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์การลงทุนจากต่างชาติ และเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หากอนุญาตให้ HUAWEI เข้าร่วมยื่นซองประมูลเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสัญญาณ 5G หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัดสินให้ Ericsson ชนะการประมูลไปแล้ว

เมื่อหลายปีก่อน รัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินให้ Ericsson บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสวีเดนที่ยื่นประมูลแต่เพียงผู้เดียว ชนะการประมูลเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสัญญาณเครือข่าย 5G ของรัฐบาล แต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่ได้กลับลำเพื่อทบทวนการประมูลอีกครั้ง ด้วยเหตุผลที่ด้านงบประมาณที่สูงเกินไป และกังวลเรื่องความโปร่งใส

HUAWEI USA BAN

การตัดสินใจทบทวนการประมูลในครั้งนี้อาจเปิดช่องว่างให้ HUAWEI เข้ามาร่วมยื่นซองประมูลรอบใหม่ และทาง HUAWEI ก็วิ่งเต้นอย่างหนักเพื่อเข้าให้ตัวเองมีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วย นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังได้มีแผนที่จะสร้างเครือข่าย 5G ที่บริหารโดยรัฐบาลเครือข่ายที่ 2 ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลเรื่องจากผูกขาดของรัฐ อีกทั้งยังมีสิทธิที่ HUAWEI จะเข้ามาร่วมประมูลในรอบที่ 2 ด้วย

ด้วยเหตุนี้ทูตสหรัฐฯ ประจำมาเลเซียจึงได้ออกจดหมายเตือนว่า การเปลี่ยนการตัดสินอาจขัดขวางการเติบโตของ 5G ในประเทศ และทำลายภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อธุรกิจของมาเลเซียในระดับสากล และถ้าหากอนุญาตให้ตัวแทนที่ไม่น่าเชื่อถือเข้ามาก่อสร้างระบบโครงสร้างเครือข่าย ก็อาจทำให้ความมั่นคงประเทศตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งในฝั่งของ EU เองก็ออกมาเตือนในลักษณะเดียวกัน

HUAWEI

ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการส่งจดหมายเตือนเฉย ๆ แต่ถ้อยคำเตือนก็แฝงไปด้วยการข่มขู่มาเลเซียแบบกลาย ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องคิดหนักพอสมควร และนอกจาก HUAWEI เองแล้ว สหรัฐฯ เองก็ยังเคยออกกฎแบนอุปกรณ์จาก ZTE และบริษัทจีนอื่น ๆ ด้วย

 

ที่มา: Telecoms