เป็นเรื่องที่น่าจะรู้กันแล้วว่าโลกในอนาคต เครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์จะค่อยๆเข้ามาแทนที่มนุษย์ในตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ เด็กในยุคต่อไปต้องมีการพัฒนาทักษะให้สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งทาง KBTG บริษัทที่รวมเหล่าผู้เคยผ่านงานจาก Google, Apple และ Microsoft เตรียมเข้าไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาหลักสูตรและสร้างงานวิจัยให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ

Industry 4.0 เด็กไทยพร้อมแค่ไหน

เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายค่อนข้างกังวลต่อความพร้อมในตลาดแรงงานของประเทศที่ทุกคนเริ่มตระหนักถึงการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเหล่าเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เตรียมเข้ามาทดแทนแรงงานทักษะต่ำ ส่วนคนเราจะต้องมีการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างและควบคุมเหล่าเทคโนโลยีเหล่านี้อีกที แต่บ้านเรากลับมีความพร้อมในเรื่องนี้ยังไม่ได้มากนัก ทั้งในส่วนของหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยต่างๆ ก็จะยังไม่ได้มีอย่างแพร่หลาย ถ้าเปรียบเทียบงบประมาณในการทำวิจัยพัฒนาบ้านเรายังถือว่าตามหลังเกือบทุกประเทศใน ASEAN เลยก็ว่าได้

การปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้งพลิกโฉมโลก และส่งผลกระทบต่อแรงงานอย่างมาก

KBTG หรือ Kasikorn Business-Technology Group บริษัทเทคชั้นนำของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และต้องการเข้ามาช่วยสนับสนุนวงการการศึกษา เตรียมเหล่านักเรียนนักศึกษาให้พร้อมมากขึ้น โดยตัวของบริษัทเองก็เต็มไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ผ่านการทำงานกับบริษัทระดับโลกอย่าง Google, Apple, Microsoft, Amazon และอื่นๆอีกมากมาย เรียกว่ามีจากแทบทุกบริการดังๆระดับโลกเลยก็ว่าได้ จึงอยากจะนำความรู้ที่มีเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับเหล่านักเรียนนักศึกษา และสร้างความร่วมมือ (Collaboration) กับเหล่าคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ในการสร้างงานวิจัยต่างๆ เพิ่มโอกาสให้เหล่านักศึกษามีประสบการณ์และความรู้นอกเหนือจากบทเรียน และเข้าใจการทำงานจริงตั้งแต่ที่ยังเรียนในมหาวิทยาลัย

ซึ่งวิธีนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่จะมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ อยู่เสมอ โดยจะได้รับทั้งทุนและการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมา โดยตัวบริษัทเองก็สามารถนำเอานวัตกรรมเหล่านี้ไปสร้างมูลค่า อาจารย์ได้คิดค้นทำอะไรใหม่ๆ ส่วนนักศึกษาก็จะได้ความรู้และทดลองทำงานจริงนั่นเอง

KBTG Tech Kampus ความร่วมมือระหว่าง KBTG และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

Play video

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าทาง KBTG ได้ตระหนักถึงปัญหาและต้องการสนับสนุนการศึกษาบ้านเรา จึงได้มีการริเริ่มโครงการ KBTG Tech Kampus สร้างความร่วมมือกันระหว่าง KBTG, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่ง แบ่งความร่วมมือออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ การพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Technology Advancement) และ การพัฒนาบุคลากร (People Growth)

 

Technology Advancement | Co-Research on Technology Topic

ร่วมสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในธุรกิจจริงได้ ซึ่งทาง KBTG จะมุ่งเน้นไปที่สองด้านเป็นหลัก

  1.  Thai Natural Language Processing (NLP) หรือการประมวลผลคำไทย ที่ทุกคนในสายงานจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความท้าทายกว่าภาษาอื่นมาก เพราะการทำให้ AI สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างเยอะ ทั้งการสะกดผิดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ การเว้นวรรคคำที่เพี้ยนเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ความหมายผิดเพี้ยน ซึ่งงานวิจัยต่างชาติสำหรับภาษาไทยจะยังมีอยู่อย่างจำกัด นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงยังไม่ค่อยเห็น Chatbot ที่เก่งๆ e-Call Center พูดจาได้เสมือนเป็นคนจริง ถูกนำมาใช้งานในบ้านเรา โดยทาง KBTG ได้ทำการร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NECTEC ในการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมด้านนี้
  2. Computer Vision เพิ่มการมองเห็นรับรู้ให้กับระบบ เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในปัจจุบันเราได้เริ่มเห็นการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น e-KYC (Know Your Customer) ที่อยู่ในรูปแบบของการตรวจสอบใบหน้า แสกนลายนิ้วมือ ก่อนเข้าใช้บริการต่างๆ ทั้งในแอป หรือแม้แต่ในสาขาก็ตาม โดยที่ตึกออฟฟิศของทาง KBTG เอง ที่พนักงานทุกคนสามารถเดินเข้าออฟฟิศได้โดยไม่ต้องใช้บัตรแต่อย่างใด เพียงแค่ยืนแสกนใบหน้าระบบก็จะเปิดประตูให้ทันที ซึ่งสามารถต่อยอดนำเอาไปใช้กับสาขาของธนาคาร หรือบริการอื่นๆต่อไปในอนาคตได้ โดยทาง KBTG ได้ร่วมมือกับทาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมด้านนี้

ซึ่งในปี 2019  KBTG ได้ร่วมคิดค้นและช่วยพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สาขาการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ (Thai Natural Language Processing) กับทาง NECTEC และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็น Chatbot ของ KBank Live และ LINE BK มาแล้วนั่นเองครับ

Chatbot ของ KBank Live และ Line BK เป็นผลผลิตที่ได้จากความร่วมมือนี้

People Growth | Develop Academic Program

ทำการร่วมมือกับมหาลัยชั้นนำของประเทศในการวางหลักสูตรการศึกษาทั้งสำหรับเหล่านักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท และยังเป็นที่ปรึกษาในการทำโปรเจกต์ รวมถึงเป็นผู้บรรยายรับเชิญในวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้นักศึกษาเห็นภาพการทำงานจริงจากเหล่าผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การทำงานจากบริษัทระดับโลกมา ซึ่งความร่วมมือในแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกันออกไป

  • ความร่วมมือในระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ความร่วมมือในระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Internship Bootcamp

นอกจากนี้ KBTG ไม่เพียงแค่เข้าไปให้ความรู้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเปิดรับนักศึกษาให้เข้ามาฝึกงานกับ KBTG ซึ่งนอกเหนือจากการได้เจอกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของเหล่ามืออาชีพแล้ว ยังได้รับโอกาสในการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย เช่น การนำเทคโนโลยี Biometrics (ชีวมาตร) และ Facial Recognition (จดจำใบหน้า) ต่อยอดทำระบบ Online Service สำหรับ i-Banking หรือเอาไปใช้กับธนาคารกสิกรไทยที่เป็น Smart Branch ได้ในอนาคตได้

ในอนาคต เราจะได้เห็นทางธนาคารกสิกรไทย และ KBTG ร่วมมือกับเหล่าสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของทาง KBTG ที่ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะพา KBTG ขึ้นไปเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของ SEA และเป็นบริษัทเทคชั้นนำของโลกด้วยนั่นเอง

 

เห็นแบบนี้แล้วก็น่าดีใจแทนน้องๆ ที่จะได้รับการเรียนการสอนจากเหล่ามืออาชีพ และได้รับโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าแค่ในห้องเรียน รวมถึงเหล่าคณาจารย์ก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ได้มากกว่าที่เคย ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหน อยากส่งลูกหลานไปเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง ก็ลองพิจารณามหาวิทยาลัยและคณะเหล่านี้กันเพิ่มเติม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกันต่อไปครับ

 

หากสถาบันไหนที่สนใจโครงการ KBTG Tech Kampus นี้ติดต่อได้ที่อีเมล: techkampus@kbtg.tech