fbpx

All posts tagged "iOS Games"

  • 2.7K
    1
    News

    พบเกม Android และ iOS บางเกมแอบใช้ไมโครโฟนดักฟังพฤติกรรมการดู TV ของผู้ใช้

    ปกติเวลาเราดาวน์โหลดเกมมือถือมาเล่น เวลาที่เกมมันขออนุญาตเข้าถึงระบบต่างๆ ของเครื่อง ซึ่งบางเกมก็จะมีการขออนุญาตเข้าถึงการใช้งานไมโครโฟนของตัวเครื่องอีกด้วย บางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรกดอนุญาตไปเพราะไม่คิดว่ามันจะขโมยข้อมูลอะไรจากไมโครโฟนได้ แต่จริงๆ แล้ว มีบางเกมที่แอบใช้ไมโครโฟนมือถือในการเก็บข้อมูลของเสียงรอบข้างเพื่อนำเอาข้อมูลของเราไปขายด้วย

To Top