fbpx

All posts tagged "Rakuten"

  • 2.7K
    News

    Apple งานเข้าอีกแล้ว ! EU สั่งสอบสวนกรณีผูกขาดทางการค้า

    คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) แถลงเริ่มต้นกระบวนการสอบสวน Apple อย่างเป็นทางการแล้ว กับข้อหา “ผูกขาดทางการค้า” ที่บรรดาธุรกิจที่เป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของ Apple ทั่วโลกนั้น ได้ร้องเรียนกันเป็นระยะ ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดมี Spotify และ Rakuten ร่วมแจมยื่นเรื่องฟ้องร้องว่า Apple นั้น ละเมิดนโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปโดยอาศัยความเป็นเจ้าของระบบปิดเพื่อผูกขาดการให้บริการต่าง...

To Top