ภายหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมวันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ขนส่งอาหารเดลิเวอรี หลังพบว่า ผู้ให้บริการเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และช่วงหลังมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเยอะ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถและถนน

ปัจจุบันนี้ บริการขนส่งอาหารได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากความสะดวกสบายกับอีกหลาย ๆ เหตุผล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและการล็อกดาวน์ ยิ่งทำให้ธุรกิจในลักษณะนี้ได้รับผลกระทบในเชิงบวกเข้าไปเต็ม ๆ และเติบโตอย่างก้าวกระโดด

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ใช้บริการเท่านั้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ฝั่งผู้ให้บริการเองก็ด้วยเช่นกัน จนตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า ตามห้างสรรพสินค้าเกือบทุกหนแห่ง ตลอดจนถึงร้านอาหารริมทาง ต่างก็มีรถจักรยานยนต์ขนส่งอาหารจอดกันเนืองแน่นไปหมด กวาดสายตาไปบนถนนก็พบเห็นได้แทบตลอดเวลา

จากรายงานระบุว่า เริ่มมีการพบผู้ให้บริการที่ขับขี่รถจักรยานด้วยความเร็วสูง สร้างความเดือดร้อนบนท้องถนน รวมถึงกล่องบรรจุอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ซึ่งอาจบดบังทัศนวิสัยของผู้อื่นและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ไปกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับการใช้รถ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายต่อไป ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาลุกลามในอนาคต

ทางด้านกรมการขนส่งทางบกจะมีการเชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดประชุมเวิร์กช็อปในวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อกฎหมาย ทั้งในส่วน พ.ร.บ.จราจรฯ และอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจต้องจัดการให้มีการขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์เหล่านี้ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนภาพรวมต่อไป

 

ที่มา : ข่าวสด